แป้งแปรรูป (Modified Starch) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภาคเกษตรกรรมการส่งออกของประเทศไทย

      บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูป (Modified Starch) รายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่บนถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการรองรับการขยาย และเพิ่มกำลังการผลิต ทำเลที่ตั้งของบริษัทฯ อยู่ในบริเวณแหล่งปลูกมันสำปะหลังแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งมีผลผลิตหัวมันสำปะหลังมีปริมาณ 25 % ของผลผลิตรวมของประเทศไทย


       © 2005. General Starch Limited All rights reserved.
บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด :
  3539 ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ ซอย 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 66-2-7322792 โทรสาร : 66-2-7322711 Email : info@gsl-th.com