บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด สนับสนุนรถแม็คโครสำหรับฝังกลบขยะ

 

วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2564 บริษัทสนับสนุนรถแม็คโครสำหรับฝังกลบขยะ ณ บ่อขยะเทศบาลตำบลแชะ บ้านโนนทอง ตำบลแชะ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านการจัดการขยะ