บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด สนับสนุนรถแม็คโครสำหรับกำจัดวัชพืช คลองลำแชะ ณ สะพานข้ามลำแชะ

 

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2564 บริษัทสนับสนุนรถแม็คโครสำหรับกำจัดวัชพืช คลองลำแชะ ณ สะพานข้ามลำแชะ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3,4 ตำบลแชะ และหมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ มีเนื้อที่ยาวประมาณ 1500 เมตร เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการทำเกษตร