บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด สนับสนุนรถแบคโฮ สำหรับซ่อมแซมปรับปรุงถนนชำรุด

 

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 บริษัทสนับสนุนรถแบคโฮ สำหรับซ่อมแซมปรับปรุงถนนชำรุดเส้นทางขึ้นเขาหัวแหวน เนื่องจากเกิดการชำรุด น้ำกัดเซาะ ได้รับความเสียหายสัญจรไปมาไม่สะดวก