Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
web_logo3

“โดดเด่นด้วยศักยภาพที่ก้าวล้ำนำตลาด ซึ่งทำให้เราคือผู้นำในการผลิตมันสำปะหลังแปรรูปมาตลอด 24 ปี”

business-excellent_1
โรงงานผลิตของ GSL ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 2,500 ไร่ ในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งปลูก
มันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีผลผลิตหัวมันสำปะหลังมากกว่า 20% ของผลผลิตโดยรวมของประเทศ ทำให้เรามีศักยภาพในการรองรับผลผลิต รวมถึงการขยายและเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับตัวโรงงานนั้นตั้งอยู่บนระดับความสูงเหนือน้ำทะเล 200 เมตร ทั้งยังมีบ่อกักเก็บน้ำดิบเป็นของตนเองซึ่งมีความจุ 300,000 คิวบิกเมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต
แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังแปรรูปของ GSL ผลิตจากหัวมันสำปะหลังที่ปราศจากการตัดต่อทางพันธุกรรม (Non GMO) นอกจากนี้ เรายังใส่ใจในกระบวนการควบคุมและดูแลวัตถุดิบให้คงคุณภาพอยู่เสมอ
และจัดสรรให้มีเพียงพอต่อการผลิตตลอดปี
แป้งแปรรูป (Modified Starch) และแป้งธรรมดา (Native Starch) ของ GSL ผ่านการควบคุมคุณภาพและ
คัดกรองตรวจสอบให้ตรงตามคุณลักษณะอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การรับผลผลิตจากเกษตรกร นำเข้าสู่โรงงาน แยกสายการผลิตระหว่างผลิตภัณฑ์เกรดอาหารกับเกรดอุตสาหกรรมอื่นๆ จนออกมาเป็นแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูง สะอาดปลอดภัย การบรรจุหีบห่อ พร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้าทั่วโลกต่อไป หรือแม้กระทั่งการควบคุมและบำบัดของเสียที่เกิดจากการผลิต ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
ทีมงานของ GSL ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูป ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 24 ปี นอกจากนี้ เรายังมีทีมวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อหนุนเสริมอุตสาหกรรมและตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า โดยมี Technical Lab อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีทีมเทคนิคประจำในตลาดหลักของโลกอย่างจีนและอินโดนีเซีย โดยทีมงานเหล่านี้พร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุดพร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเข้ามาใช้ตลอดทุกขั้นตอนการผลิตทั้งในส่วนของ Food Product และ Non Food Product เป็นผลทำให้เกิดการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก
GSL แข็งแกร่งด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานของความโปร่งใสซื่อสัตย์ รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นและปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าและคู่ค่าต่างๆ และเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนลูกค้า เกษตรกร และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเต็มที่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน พร้อมทั้งการสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆกับการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสินค้าและบริการ รวมถึงให้ความสำคัญกับกิจกรรม CSR โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพคนและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ และได้นำเอาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่งสมัยใหม่เข้า
มาใช้ เพื่อสร้างความรวดเร็วในการขนส่ง พร้อมด้วยกิจกรรมการตลาดและบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

“ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาด้านคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง”

logo2
ทำให้ GSL ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากลมากมาย อาทิเช่น

 • มาตรฐาน ISO 9001จากสถาบันการตรวจประเมินคุณภาพ BVC ตั้งแต่ปี 2542
  นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ เรามุ่งมั่นผลิตแป้งดีให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานบริการลูกค้าตรงเวลา เน้นคุณค่าความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • มาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบันการตรวจประเมินคุณภาพ BVC ตั้งแต่ปี 2551
 • มาตรฐาน ISO 22301 จากสถาบันการตรวจประเมินคุณภาพ BVC เริ่มต้นปี 2561
 • มาตรฐาน GMP และ HACCP จากสถาบันการตรวจประเมินคุณภาพ BVC ตั้งแต่ปี 2548
 • มาตรฐาน BRC สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร จาก SAI GLOBAL ตั้งแต่ปี 2548
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2545
 • มาตรฐานอาหารโคเชอร์ (สำหรับชนชาติยิว) จากบริษัท ไทย คาชรุธ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่ปี 2542
 • มาตรฐานคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ของสินค้า จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2557
 • มาตรฐานคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2559
 • ตราสัญลักษณ์(Good Labour Practices:GLP)แนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี