GSL Overview

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด หรือ GSL
คือ ผู้นำในธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูปของประเทศไทย

ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 24 ปี โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และความใส่ใจในทุกขั้นตอน
การผลิต จนผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

Established

ก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550

BOI

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นมูลค่าโครงการกว่า 1,000 ล้านบาท

Began

เริ่มผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังแปรรูปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทำการแปรรูปตามความต้องการของลูกค้า

Separated Production Facilities

บริษัทได้แยกสายการผลิต ระหว่างแป้งอุตสาหกรรมกับแป้งอาหาร

Initiated Biogas

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยได้รับการสนับสนุนเงินลงทุน
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในปี 2546 และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน( สนพ.) ในปี 2555

Opened China Office

เปิดสำนักงานตัวแทน (Representative office) ที่มณฑลเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

2014

Technical Service Centre

ก่อตั้ง Technical Lab ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน พร้อมนำโซลูชั่นใหม่ๆ สู่อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังอย่างมีคุณภาพ

2014

Leading of Modified Tapioca Starch

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด หรือ GSLเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูป (Modified Starch) รายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทย
ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆมากมาย และพร้อมพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในทุกๆภาคอุตสาหกรรม

GSL AT A GLANCE

ก่อตั้ง สิงหาคม 2535 ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
ที่ตั้งโรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย พื้นที่โรงงาน 1,000 เอเคอร์
ระบบสูบน้ำดิบ 300,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวนพนักงาน 500 คน
ศักยภาพการผลิต สุงสุด 900 ตัน/วัน
3 กะ 24 ชม., 330 วัน/ปี.
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สำนักผู้แทน เซี้ยงไฮ้ ประเทศจีน Application lab ประเทศสิงค์โปร์