Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Food
Product

แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังแปรรูปของเรามีความปลอดภัย สามารถเข้าไปเป็นวัตถุดิบหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยเพิ่มรสชาติและช่วยเก็บรักษาอาหาร...Read More >>

Industrial
Product

GSL สามารถสร้างผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังที่มีคุณสมบัติพร้อมตอบสนองต่อความต้องการในหลายๆด้านของอุตสาหกรรมการทำกระดาษต่างๆได้อย่างหลากหลาย...Read More >>

Phamaceutical
Product

เราได้พัฒนาแป้งของเราให้มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับความชื้นและการยับยั่งเชื้อ และจุลินทรีย์ต่างๆ ทำให้ สามารถตอบสนองอุตสาหกรรมเภสัชกรรมได้อย่าง...Read More >>

Creativity &
Innovation

GSL มีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของความสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเรามีทีมงานค้นคว้าวิจัยที่มีความรู้และประสบการณ์สูง...Read More >>

MOVING FORWARD TOGETHER

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจ วันเวลาได้พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเราในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก เรา บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จะยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป